EDREMİT’TE YAPILAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞTAYI’NA YOĞUN İLGİ

Muhabir 2017-05-20 09:09:47 1025

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği tarafından, başta Kaz dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olmak üzere, çevreci sivil toplum örgütlerinin destek ve katkıları ile 13-14.Mayıs.2017 tarihlerinde Edremit-Güre de düzenlenen İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Çalıştayı yoğun ilgi gördü.

İki gün boyunca (6) oturumun yapıldığı çalıştay da, İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konusundaki sunumlar v e sorulu cevaplı tartışmalar 13 saat sürdü.
Sekiz üniversiteden çok sayıda bilim insanı-akademisyen ve yerel yönetimler- sivil toplum örgütü temsilcileri ile uzmanların bildiriler sunduğu çalıştayın otrurum başlıkları;
• Enerjide Çözüm, Enerjinin etkin kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş,
• İnsan-Doğa İlişkileri ve İklim Değişikliği,
• Türkiye de ve Dünya da Yenilenebilir Enerji,
• İklim Değişikliği ve buna neden olan Etmenler,
• Yerel Yönetimlerde Yeşil Enerji Uygulamaları,
• Enerjide Geleceğin Teknolojileri ve Uygulamaları, konularından oluştu.

Çok sayda Belediye Başkanı ile Belediye Meclis Üyesinin, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile konu ile ilgilenen yurttaşların yoğun ilgi gösterdikleri çalıştayın amacına ulaştığı ve çok verimli geçtiği belirtiliyor..
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İNCEOĞLU; yaptığı açıklamada;
Bu çalıştayımızı; ayni zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen, Birliğimizin de proje ortağı bulunduğu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğimiz tarafından yürütülmekte olan ‘BİRLİKTE YEŞİL ENERJİYE’ projesinin bir parçası olarak düzenlemiş bulunuyoruz.
Artan Dünya nüfusu ve gelişen sanayi ile birlikte ortaya çıkan yiyecek-ısınma gibi ihtiyaçlarımız için, çağımızın temel ihtiyacı enerjidir.
Bu enerji, doğa ve canlılarla dost olduğu sürece, canlıların yaşamı sürdürülebilir. Bu nedenle doğada ve yer kürede var olan enerjinin, var olan yaşam koşullarını değiştirmeden ve daha verimli bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır.
Bu gün Dünyada ve ülkemizde temel olarak kullanılan fosil yakıtlar, üretim öncesinde tesis kurulum aşamalarında çevrede yarattıkları zararlarının yanı sıra, enerji üretim sürecinde doğaya saldıkları gazların atmosfere salınması ve bu gazların yarattığı atmosferik etkilerle küresel ısınmayı arttırmakta, iklim ve yaşam koşullarının olumsuz yönde değişime uğramasına ve bu yer kürenin canlılar için giderek yaşanamaz hale gelmesine yol açmaktadır.
Günümüzde doğayı kirleten ve tüketen fosil temelli enerji üretim kaynakları yerine Güneş-Rüzgar-hidrolik-termal-biyokütle gibi doğayı kirletmeyen ve tüketmeyen alternatif enerji üretim kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları olarak karşımıza çıkmakta, bu konuda uygar ülkelerde önemli adımlar atılmaktadır.
Ülkemiz gibi yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli olan ve enerjisinin çok büyük bir bölümünü ithal eden, bir kısmını ise fosil temelli enerji kaynaklarından sağlayan ülkeler için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı daha büyük bir önem kazanmaktadır.
Ülkemizde var olan kaynakların en uygun koşullarda kullanılmasına, bu kaynakların doğaya en az zarar vermesine ve ekonomik gelişmeye maksimum katkı sağlamasına dayalı, yeni bir enerji politikasının belirlenmesi, ülkemiz için bir zorunluluk olmalıdır. 
Bu nedenle yenilenebilir ve çevresel zararları en az olan ve ülkemizde bol olarak bulunan enerji kaynaklarına yönelmek, ülkemizi hem enerji darboğazından kurtaracak, hem de dışa bağımlılığı azaltacaktır.
Öte yandan yeşil ve temiz enerji üretimine öncülük yapmak görevini yerel yönetimler üstlenmeli, bu alanda örnek projeler geliştirip gerçekleştirerek toplum ve bireyler nezdinde özendirici olmalıdır. 
Bu bağlamda İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Çalıştayımızın çok verimli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde çalıştay sonuç bildirgesi yayınlanacaktır. Ayrıca çalıştayda sunulan tüm bildirileri kitap haline getirerek ülke genelinde ücretsiz olarak dağıtımını öngörmekteyiz. Böylesine kapsamlı ve verimli bir çalıştayı proje ortaklarımızla birlikte gerçekleştirmiş olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu çalıştayın hazırlanması ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" Dedi.

Yorumlar

Bu habere ilk yorum yapan siz olun

Yorum Yap

SON HABERLER

YAZAR GİRİŞİ