10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı
BBB’den temiz geleceğe yatırım

BBB’den temiz geleceğe yatırım

misi 2020-10-01 SÜRMANŞET

İnsana ve çevreye dost şehir: Balıkesir

 

Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve doğaya yatırımı önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar sivil toplum kuruluşları ve şehir gönüllülerini de karar alma sürecinin parçası haline getirerek çalışmalarına devam ediyor.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI YOLDA

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı altında İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “İklim Değişikliği Eylem Planı” için çalışmaları başlattı. Balıkesir’in sera gazı envanter raporunu hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu raporun sonuçları doğrultusunda şehirde kişi başı karbon tüketim miktarını belirleyecek.

 

METEOROLOJİK HAREKETLERİN  SİMÜLASYONU YAPILACAK

 

Balıkesir’in yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasını sağlamak için iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltılması ve iklim değişikliğine dirençli bir şehrin inşası için çalışmalar yürüten Belediye ayrıca 2050 yılına kadar meydana gelebilecek meteorolojik hareketlerin simülasyonunu yaparak değişen iklimin insan ve hayvan sağlığına, tarıma, deniz kıyılarına, biyolojik çeşitliliğe etkilerini araştıracak. Araştırmalar neticesinde elde edilecek veriler ışığında uyum ve iyileştirme planları belirlenecek.

GÜNEŞE VE JEOTERMALE YATIRIM

Doğa ve iklim başlıklarını merkezine alarak politikalar üreten ve katılıma olanak sağlayan kent konseyi gibi mekanizmaları oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesine yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda Karesi İlçesi sınırlarındaki Karizma Kapalı Pazar Yeri’nin çatısına güneş enerjisi santrali kuran Büyükşehir, yılda 700 bin kilovat enerji üretecek. Benzer çalışmayı İvrindi’de de hayata geçirmeyi planlayan Büyükşehir, ayrıca şehrin jeotermal potansiyelini de harekete geçirecek projeleri devreye alıyor.

VAHŞİ DEPOLAMA ALANLARI REHABİLİTE EDİLİYOR

Jeotermal potansiyeli açısından oldukça zengin bir şehir olan Balıkesir’de, jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek olan sebze ve meyve kurutma tesisinin temelini atan Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki; kötü kokuların oluşmasına, hava kalitesinin bozulmasına, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesine neden olan, insan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil eden vahşi çöp depolama alanlarını bir bir kapatarak rehabilitasyonunu yapıyor.

 

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETİYOR

 

Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve 20 ilçenin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atıklardan enerji üretecek tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işleyerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılıyor. Belediye ayrıca Körfez ve Güney Marmara Bölgelerinde entegre katı atık tesisi yapmaya hazırlanıyor. Tesislerin devreye alınmasıyla birlikte iki bölgenin evsel atıkları ayrıştırılarak işlenecek ve elektrik üretilecek.

ARITMA TESİSLERİNİN  KAPASİTESİ ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi, var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve daha verimli kullanılması için büyük önem taşıyan atık su arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor. 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet veren Belediye, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kapasitesini ise 1 milyon 888 bin 720’ye çıkaracak.

Benzer Haberler

    Henüz hiç yorum yapılmamış...
  • Ad ve Soyadınız
    Mailiniz
    Yorumunuz...