EDREMİT\\\'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98. YILI KUTLU OLSUN
İNCELEMEDEN TEMİZ ÇIKTI…

İNCELEMEDEN TEMİZ ÇIKTI…

Editör 2019-12-18 SÜRMANŞET

Büyükşehir Belediyesi İvrindi’de büyük yatırımlar yapan TÜMAD madenciliğin çevreye zarar vermeyen Altın üretimi yaptığını komisyon raporu ile tespit edip, Meclis kararı ile onayladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine “Balıkesir Maden sahalarının incelenmesi” önergesi veren bazı meclis üyelerin içini rahatlatacak karar çıktı! Yapılan araştırma sonucunda “Söz konusu maden sahadan ve zenginleştirme tesislerinin, mevzuatları gereği ilgili Kamu Kurumu ve Kuruluştan tarafından, denetlendiği; gerçekleşen teknik ziyarette, madencilik faaliyetlerin yürütülmesi hususunda olumsuz bir durum görülmediği;” şeklinde verilen karar Büyükşehir Meclisi tarafından oylanarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.08.2019 tarihli ve 702 sayılı karan ile incelenerek rapora bağlanmak için komisyonumuza havale edilen 08.08.2019 tarihli ve 6 sayılı önergesinde, “Ülkemizin son günlerde en önemli gündemlerinden olan, Balıkesir'i de çok yakından ilgilendiren Kaz Dağlan Kirazlı ve Madra bölgesinde siyanürlü altın madeni çıkarılmasına yönelik çalışmaların çevre tahribatının ve olası insan sağlığına etkilerinin araştırılması için ilgili komisyonlara görev verilmesini Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi” ne karar verilmişti.

Komisyon inceleme yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu, “Kaz Dağları Kirazlı ve Madra bölgesinde siyanürlü altın madeni çıkarılmasına yönelik;

Kaz Dağlarında yapılan çalışmanın Çanakkale İlçesi Kirazlı Köyü sınırları içinde kaldığı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesindeki “Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar" hükmü uyarınca kanunen belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk sahasında bulunmadığından inceleme yapılamadığı; Madra bölgesinde ise başkaca işletme ruhsatı bulunan altın madeni sahaları bulunmakla birlikte fiilen işletilmekte olan bir adet maden altın madeni ocağı bulunduğu ve bu ocağın TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmekte olduğu tespit edildiğinden; İvrindi ilçesi Değirmenbaşı ve Küçükılıca Mahalleleri sınırlarında, Madra Bölgesi içerisinde bulunan TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Altın ve Gümüş Madeni Üretimi ile Zenginleştirilmesi işleminin gerçekleştirildiği sahaya komisyonumuz ve beraberindeki uzman kişiler ile teknik ve çevresel inceleme gezisi yapılmış olup; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca bu incelemeye dair yazılan görüşlerde;

  1. Maden üretiminin delme-patlamanın yapıldığı açık ocak işletmeciliği ile gerçekleştiği, üretilen cevherin de yığın liçi yöntemiyle zenginleştirmeye tabi tutularak nihai ürün (dore altın ve gümüş) elde edildiği; Söz konusu maden sahaları için, Maden ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü (mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından verilen işletme Ruhsatı ve İşletme İzninin bulunduğu;
  2. Bir maden sahasının İşletme izni alabilmesi için 3213 sayılı Maden Kanunun 7. maddesi gereği alınması gereken izinlerin (ÇED, Mülkiyet ve işyeri Açma ve Çalışına Ruhsatı) ilgili kurumlardan alındığı; bu izinler sırasında mevzuatlarda belirtilen Taahhütlerin ilgili kurumlara verildiği;
  3. Söz konusu maden sahadan ve zenginleştirme tesislerinin, mevzuatları gereği ilgili Kamu Kurumu ve Kuruluştan tarafından, denetlendiği; gerçekleşen teknik ziyarette, madencilik faaliyetlerin yürütülmesi hususunda olumsuz bir durum görülmediği;

İlgili tesiste hava ve toz emisyonları, su, toprak, gürültü, biyo-çeşitlilik ve titreşim yönetimindeki sistem ve süreçlerde, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki yaptırım ve limitlere uyulduğu ve üretim süresince periyodik çevresel ölçümlerin (Patlama, patlama anında gürültü kontrolü, ilgili gaz ölçüm ve kontrolleri, eteorolojik verilerin alınması, gözlem kuyularında su seviye tespiti, panikül toz ölçümü, çöken toz ölçümü, ağır metal analizleri, su numuneleri, çevre alanı kontrolleri, maden sahası atıklarının toplanması, atıkların bertarafı, vb.) yapıldığı. Çevre Bakanlığı’na ve kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlere uygun ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesinin amaçlandığının ilgili tesis yetkilileri tarafından beyan edildiği;

Tüm bu veriler sonucunda; madencilik faaliyetleri başlamadan önce hava-su-toprak kalitesi, bitki- hayvan türleri, kültürel ve sosyal varlıkla ilgili, uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen temel veri ve bilgiler ışığında; üretim ve doğaya yeniden kazandırma süreçlerinde tüm çevresel ve sosyal değerlerin korunup korunmadığının kararına varılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca konu ile ilgili olarak yetkili kurumlar ile koordinasyonun sağlanarak alanında uzman kişilerce gerçekleştirilecek belli süreli denetim/gözetim/analiz sonuçlan vb. tespit unsurlarının oluşturulması ve bu tespit unsurlarınca ilgili dairece değerlendirilmesinin uygun olduğuna, komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” Sözleri yer aldı.

Benzer Haberler

    Henüz hiç yorum yapılmamış...
  • Ad ve Soyadınız
    Mailiniz
    Yorumunuz...